Pristatymo sąlygos ir prekių grąžinimo taisyklės

Pristatymo sąlygos

Užsakymo metu galite pasirinkti Jums patogų pristatymo būdą:

 2. Pristatome naudodamiesi OMNIVA , DPD arba LP Express paštomato paslaugomis per 3-4 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Siuntimo kaina 2 eur.

 

Prekių grąžinimo taisyklės

 1. Netinkamos kokybės prekė – prekė, neatitinkanti elektroninėje parduotuvėje pateiktame prekės aprašyme nurodytų ypatybių ir turinti fizinių trūkumų, dėl kurių neįmanoma prekės naudoti pagal paskirtį.
 2. Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, www.yogi-yogi.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
 4. Netinkamos kokybės prekę galima grąžinti/pakeisti per 14 dienų nuo prekės įsigijimo, jeigu grąžinama/keičiama prekė atitinka šias sąlygas:

- Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje. Atidaryta pakuotė nėra įvardijama, kaip pažeidimas, jeigu tikslas buvo įsitikinti, jog gauta prekė atitinka elektroninėje parduotuvėje nurodytą aprašymą.

- Prekė nesugadinta

- Prekė nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėšti lipdukai ir kt.)

- Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta

- Pirkėjas turi įrodymų, patvirtinančių, kad jis prekę pirko iš  www.yogi-yogi.lt.

 1. Prekių grąžinimas/keitimas atliekamas pirkėjui pateikus teisingai užpildytą ir pasirašytą prekių grąžinimo/keitimo formą (toliau – grąžinimo/keitimo forma).
 2. Grąžinimo/keitimo forma gali būti teikiama elektroniniu paštu akmeneliai.yogi@gmail.com , kaip skenuota pasirašyto dokumento versija.
 3. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, pirkėjas privalo sumokėti www.yogi-yogi.lt susidariusį kainų skirtumą.
 4. Tais atvejais, kai www.yogi-yogi.lt neturi pakeitimui tinkamų prekių, pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
 5. Prekės gali būti grąžinamos/keičiamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių taisyklių 4 psl. nustatytus reikalavimus. Už prekę sumokėta suma (prekės siuntimo išlaidos nėra grąžinamos) grąžinama į grąžinimo/keitimo formoje nurodytą sąskaitą.
 6. Pirkėjui pinigai į grąžinimo/keitimo formoje nurodytą banko sąskaitą pervedami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teisingai užpildytos ir pasirašytos grąžinimo/keitimo formos gavimo www.yogi-yogi.lt. Kilus klausimams dėl prekės grąžinimo ar keitimo sąlygų laikymosi, su Jumis susisieksime individualiai.
 7. Dėl prekių keitimo maloniai prašome susisiekti su mumis el.paštu akmeneliai.yogi@gmail.com arba www.yogi-yogi.lt tinklalapyje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
 8. Prekė gali būti keičiama, jeigu atitinka šias sąlygas:

- Keičiama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje. Atidaryta pakuotė nėra įvardijama, kaip pažeidimas, jeigu tikslas buvo įsitikinti, jog gauta prekė atitinka elektroninėje parduotuvėje nurodytą aprašymą.

- Prekė turi būti nenaudota

- Prekė nesugadinta

- Prekė nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėšti lipdukai ir kt.)

- Keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta

- Pirkėjas turi įrodymų, patvirtinančių, kad jis prekę pirko iš  www.yogi-yogi.lt.

 1. Keičiamoms prekėms taikomi šių taisyklių 5-8 p. nustatyti reikalavimai.

Privatumo nuostatai

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
 2. Pardavėjas – www.Yogi-Yogi.lt
 3. www.Yogi-Yogi.lt– elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Yogi-Yogi.lt.
 4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
 7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 9. Asmens duomenų valdytojas – www.Yogi-Yogi.lt
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.Yogi-Yogi.lt.
 11. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.
 12. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 13. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.
 14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 15. BENDROSIOS NUOSTATOS
 16. www.Yogi-Yogi.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.Yogi-Yogi.lt siūlomomis Paslaugomis.
 17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.Yogi-Yogi.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.Yogi-Yogi.lt puslapyje.

 1. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.Yogi-Yogi.lt veiksmus neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.Yogi-Yogi.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai el.parduotuvė www.Yogi-Yogi.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis www.Yogi-Yogi.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.Yogi-Yogi.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.Yogi-Yogi.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

20.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

20.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

20.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

20.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 1. Pirkėjas turi šias teises:

21.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

21.2. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.Yogi-Yogi.lt;

 1. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
 2. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.Yogi-Yogi.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
 3. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
 4. Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
 5. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.Yogi-Yogi.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 6. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų.
 7. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
 8. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.Yogi-Yogi.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (I) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (II) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (III) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (IV) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 9. Administruodamas www.Yogi-Yogi.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
 10. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
 11. Pirkėjas suteikia teisę www.Yogi-Yogi.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.Yogi-Yogi.lt dokumentuose.
 12. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.
 13. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į www.Yogi-Yogi.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
 14. Jeigu www.Yogi-Yogi.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 15. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.Yogi-Yogi.lt elektroninio pašto adresu akmenukai.yogi@gmail.com.
 16. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
 17. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.Yogi-Yogi.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.Yogi-Yogi.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.Yogi-Yogi.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.Yogi-Yogi.lt funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.